Het spirit toernooi

11 oktober 2017

Het spirittoernooi komt er weer aan.

Zaterdag 16 december voor de jeugd en zondag 17 december voor de senioren vanaf 9:30.

Als je mee wilt doen kun je zoals altijd je zelfs weer aanmelden op het inschrijfformulier dat hangt in de gang bij onze vereniging.

 

 

Info toernooi


VOOR DE 63e MAAL HET LANGEDIJKER TAFELTENNISTOERNOOI,
DE 'O.L.K.'
DATUM Jeugd : Zaterdag 16 December 2017
Senioren : Zondag 17 December 2017

ZAAL Sporthal 'Geestmerambacht', Dr. Wilminkstr. 3, Noord Scharwoude
ORGANISATIE Tafeltennisvereniging 'SPIRIT' te Oudkarspel.
TOERNOOICOMMISSIE R. Wijker, D.Wouters, W.Zuidersma
TOERNOOILEIDING R. Wijker, Langoort 47, 1721 JC Broek op Langedijk, Tel.06-23354259.
GOEDKEURING Is verleend door het afdelingsbestuur van Holland-Noord.
BONDSGEDELEGEERDE Jeugd Ron Suanet, Lessestraat Heemskerk, tel. 0251-251697
Senioren Huub Koen, C. Porterhof Hoorn, tel. 0229-219865


AANVANG/EINDE Jeugd 09.30 uur.
De finales worden uiterlijk om 18:00 gepland.

Senioren 09.30 uur tot 20.00 uur.
TAFELS Maximaal 32 tafels (merk Tibhar).
BALLEN Goedgekeurde Tibhar 40+ non-celluloid.


DEELNAME Inschrijving staat open voor leden, basisleden en persoonlijke leden van de N.T.T.B.
afdeling Holland Noord en enkele geïnviteerde verenigingen.
KLASSE/INDELING / Voor de jeugd (meisjes en jongens gemengd)
INSCHRIJVING ENKELSPEL :
Klassen zullen bepaald worden aan de hand van de rating uit NAS.
DUBBEL:
Klassen zullen bepaald worden aan de hand van de gemiddelde rating uit NAS van het
dubbel.
Voor de senioren
ENKELSPEL :
Dames en Heren : A-B-C-D-E-F-G-H GEMENGD
DUBBELSPEL :
Dames en Heren : A-B-C-D-E-F-G-H GEMENGD
JEUGD en SENIOREN
In de enkelklasse moet worden ingeschreven in de klasse welke op de licentielijst is
vermeld(zie site Holland Noord).
LET OP! Er kunnen maximaal 180 deelnemers per dag deelnemen aan het toernooi. Bij
meer deelname geldt de datum van inschrijving als volgorde van de reserve lijst.
JEUGD en SENIOREN
Als men in de dubbelklasse wil meedoen, dan MOET men ook in de enkelklasse hebben
ingeschreven.
SPEELWIJZE Volgens het NTTB-reglement. De eerste ronde wordt er gespeeld in een meerkamp van zes
of zeven spe(e)l(st)ers. Daarna volgens afvalsysteem. De eerste ronde dubbelspel wordt
gespeeld in een meerkamp van vier dubbels maximaal. Daarna volgens afvalsysteem. De
meerkamp wordt beslist door het aantal gewonnen partijen. Bij gelijk eindigen van twee of
meer deelnemers wordt de rangschikking vastgesteld door de meerkampregel van de NTTB.
DEELNEMERS Elke deelnemer(ster) is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving,
terwijl zijn/haar inschrijving tevens inhoudt dat hij/zij akkoord gaat met eventuele
samenvoegingen cq. vervallen van klassen, volgens de daarvoor gestelde regels.
SPELERSPAS Elke deelnemer/ster dient in het bezit te zijn van een spelerspas van de NTTB
INSCHRIJFADRES R.Wijker, Langoort 47, 1721 JC Broek op Langedijk, Tel. 06-23354259.
E-mail: olk_inschrijf@quicknet.nl
INSCHRIJFGELD Jeugd Enkelspel € 8,00
Enkel- en dubbelspel € 10,00
Senioren Enkelspel € 12,50

Enkel- en dubbelspel € 15,00
INSCHRIJFFORMULIER Aan uw vereniging is een verzamelformulier gezonden. Inschrijvingen dienen uitsluitend


via dit formulier te geschieden.
BETALING Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaking van het verschuldigde
bedrag op

BANKNR. NL68INGB0757168671
T.N.V. D.Wouters


o.v.v. de verenigingsnaam en "OLK 2017" (voorbeeld “OLK 2017 TTV Spirit”).
LET OP!!! Het inschrijfgeld moet voor 11 december 2017 betaald zijn. Gebeurt dit niet dan wordt
er € 15,00 administratiekosten per vereniging bij opgeteld.
SLUITINGSDATUM De inschrijving sluit op 2 december 2017 of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt.
PRIJZEN 3 prijzen per klasse enkelspel
2 prijzen per klasse dubbelspel
1 verenigingswisselprijs voor zowel de jeugd als de senioren
1 Supertrofee over twee dagen.
Indien bij een enkelklasse 6 of minder deelnemers/sters zijn, zijn er 2 prijzen.
PRIJSUITREIKING SENIOREN : Direct na afloop van het toernooi, dus NIET TIJDENS het toernooi.
JEUGD : Direct na afloop van het toernooi is er een prijsuitreiking voor alle klassen.
Mochten spelers/sters eerder naar huis gaan, dan kunnen zij hun prijs bij de toernooileiding voor
17:00 uur ophalen.
AANVANGSTIJDEN Zaterdag : Dubbel om 09:30. Enkel om 12:30.
Zondag : Dubbel om 09:30. Enkel om 13:00.
TOERNOOIKAART Alle seniorendeelnemers ontvangen bij aankomst in de sporthal een programmaboekje.Voor de
jeugd zijn er wandlijsten.
SPEELRUIMTE Op de speelvloer worden alleen spelers en hun begeleiders toegelaten. Toeschouwers dienen op de
daarvoor bestemde tribunes plaats te nemen.
SPORTKLEDING Het dragen van sportkleding m.u.v. witte kleding is verplicht, het is verboden om met afgevende
zolen te spelen.

RESTAURANT In de sporthal is een petit-restaurant aanwezig.
BEPALINGEN De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi en


wedstrijdreglement van de NTTB.
WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS/STERS EEN PRETTIGE EN SPORTIEVE DAG EN DANKEN U
VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN.
DE TOERNOOICOMMISSIE