Lente toernooi

11 februari 2018

8 april is weer het jaarlijkse lentetoernooi bij ttv Stedebroec.

Als je mee wilt doen kun je je naam invullen op het inschrijffromulier.

Deze hangt, zoals gebruikelijk, in de gang naar de kantine.

Inschrijven kan tot 4 maart 2018.

 

Voor meer info 

         ====>     LENTETOERNOOI   2018     <====

                   De tafeltennisvereniging TTV Stede Broec nodigt u hierbij uit voor

                   deelname aan het zevenentwintigste LENTETOERNOOI, te houden op
                   Zondag 8 april 2018 in Sporthal De Kloet te Grootebroek

 

Naam van het toernooi         Lentetoernooi

Datum                                      Zondag 8 april 2018

Zaal                                          Sporthal De Kloet, Raadhuislaan 8, 1613 KR  Grootebroek, tel. 0228-512593

Organisatie                             TTV Stede Broec

Toernooileider                       P.H.W. Koen, Cole Porterhof 96, 1628 TK  Hoorn, tel. 0229-219865

Toernooicommissie               K. Hoogland, Waterrad 116, 1613 CR  Grootebroek, tel. 0228-515498

Goedkeuring                           Is verleend door het afdelingsbestuur Holland Noord

Bondsvertegenwoordiger    n.n.b.

Aanvang/Einde                      Dubbelspel: 9:30u, Enkelspel: 13:00u / Einde: 20:00u

Tafels                                       Maximaal 42 tafels

Ballen                                      Goedgekeurde Tibhar 40+ non-celluloid

Deelname                                    Inschrijving staat open voor:

Klasse-indeling                      Gemengd Enkel:              A-B-C-D-E-F-G-H

Gemengd Dubbel:           A-B-C-D-E-F-G-H
Dames en heren spelen in EEN klasse! Uitgangspunt voor de klasse-indeling is de licentie van de heren. Indeling van de dames vindt plaats op basis van licentie en recente kompetitieresultaten.

Speelwijze                               Volgens N.T.T.B.-reglement.

Enkelspel:          De eerste ronde wordt gespeeld in een meerkamp van 6 of 7 spe(e)l(st)ers.
                            Daarna volgens afvalsysteem.
Dubbelspel:       De eerste ronde wordt gespeeld in een meerkamp van 4 of 5 dubbels.
                            Daarna volgens afvalsysteem.
De meerkamp wordt beslist door het aantal gewonnen partijen.
Bij gelijk eindigen van twee of meer deelnemers wordt de rangschikking vastgesteld door de meerkampregel van d NTTB.

 

Inschrijving                            In de enkelspelklasse moet door de HEREN worden ingeschreven in de klasse welke vermeld staat op de licentiepas.
De DAMES worden voor het enkelspel op basis van licentie en kompetitieresultaten ingedeeld in de klassen A t/m H.
Voor het gemengd dubbelspel is het mogelijk in EEN van de volgende combinaties in te schrijven: dame/dame, dame/heer en heer/heer. Indeling in de klassen A t/m H zal plaatsvinden op basis van samenstelling, licentie en kompetitieresultaten.
Open inschrijvingen voor het dubbelspel worden, indien mogelijk, door ons samengevoegd.

Deelnemers                             Iedere deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving, terwijl zijn/haar inschrijving tevens inhoudt, dat hij/zij akkoord gaat met het eventueel samenvoegen cq. laten vervallen van klassen, volgens de daarvoor gestelde regels.

Spelerspas                               Iedere deelnemer/ster dient in het bezit te zijn van een geldige spelerspas van de NTTB, welke op verzoek van de wedstrijdleiding getoond dient te worden. Het niet bij zich hebben van deze pas kan uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi betekenen.

Inschrijfadres                         K.Hoogland, Waterrad 116, 1613 CR  Grootebroek; tel. 0228-515498, keeshoogland@planet.nl

                                                                                                                          Mobiel 06-15506985

Inschrijfgeld                           Dubbelspel:                                          €    5,=

Enkelspel:                                            €  10,=
Enkel- en dubbelspel:                        €  12,50

Inschrijfformulieren              Aan het wedstrijdsecretariaat van uw vereniging is een verzamel-inschrijfformulier gezonden. Inschrijving dient uitsluitend via dit formulier te geschieden onder vermelding van uw bondsnummer.

Sluitingsdatum                       De inschrijving sluit op 4 maart 2018 of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt.

Het toernooi is volgeboekt bij 200 deelnemers.
Inschrijving verplicht tot betaling!

Betaling                                   Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de inschrijving worden voldaan door overschrijving op IBAN NL77RABO0149358784 t.n.v. TTV Stede Broec / J. Neuvel, Kloosterpoort 25,

1613 EV Grootebroek, onder vermelding van LENTETOERNOOI 2018 en de NAAM van de VERENIGING.

Prijzen                                     Er zijn per enkelspelklasse 4 prijzen: één 1e prijs, één 2e prijs en twee 3e prijzen voor de verliezende halve finalisten.

Er zijn per dubbelspelklasse twee prijzen.
Voor de vereniging, die de meeste punten behaalt, is er tevens een verenigingsbokaal beschikbaar.
Indien er in een enkelspelklasse 6 of minder deelnemers/sters zijn, dan zijn er 2 i.p.v. 4 prijzen voor de betreffende klasse.

Prijsuitreiking                        De prijzen worden direct NA het toernooi uitgereikt, dus niet tijdens het toernooi!

Aanvangstijden                      Dubbelspel: 09:30 uur                   Enkelspel: 13:00 uur

  deelnemers/sters                  Aan de deelnemers/sters wordt op de toernooidag een informatieboekje uitgereikt, waarin de speelschema’s zijn opgenomen.

Sportkleding                           Het dragen van sportkleding met uitzondering van witte kleding, is verplicht.

Entreegelden                          De toegang is gratis, de kantine en sporthal zijn de gehele dag geopend.

Bepalingen                             De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het toernooi- en wedstrijdreglement van de N.T.T.B.

De toernooicommissie stelt zich niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of vernielde spullen.

 

               Wij wensen alle deelnemers/sters een prettige en sportieve dag en

               danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

 

                                      De toernooicommissie