update van het bestuur

1 juni 2020

Als echte tafeltennisliefhebber kan het nieuws van de afgelopen week u niet ontgaan zijn! De beperkingen voor de binnensporten worden m.i.v. 1 juli a.s. opgeheven. We gaan ons als bestuur nog beraden hoe we hier vorm aan gaan geven, immers, het is ook de tijd waarin de zomervakanties starten. Daarnaast wachten we nog op berichtgeving van onze bond over welke Coranamaatregelen we in ons clubgebouw moeten gaan treffen. Ander goed nieuws is dat we m.i.v. 2 juni vier dinsdagen buiten op het parkeerterrein bij ons clubgebouw trainingen organiseren voor onze jeugd! Een peiling onder de jeugdleden gaf aan dat de kinderen hier echt zin in hebben, daar zijn we heel blij mee! Nu maar hopen dat het weer een beetje mee wil werken! We willen alle leden hartelijk bedanken voor hun loyaliteit. Het innen van de jaarlijkse contributies heeft hoegenaamd geen problemen opgeleverd. Uiteraard bedanken we ook onze trouwe sponors. Het zijn barre tijden voor hen, maar we kunnen op ze blijven rekenen. Tot slot werden we verblijd met een mooie gift van de inmiddels opgeheven wijkvereniging Schoorl, we zijn er erg blij mee en kunnen dit heel goed gebruiken!