Maatregelen trainingen, start 1 september a.s.

28 augustus 2020

Ondanks het nog voortdwalende Corona-virus, gaan wij als tafeltennisvereniging  toch een aanvang maken met de training op de dinsdagavond. Weliswaar met een aantal restricties en voorzorgsmaatregelen, opgesteld aan de hand van de door het RIVM opgestelde regels en de richtlijnen van de Tafeltennisbon. Derhalve zal er helaas een beperking worden opgelegd aan het aantal deelnemers aan de training. Waar afgelopen seizoen nog in een overvolle zaal kon worden getraind, met een aantal dubbelpartijen, zal voorlopig alleen kunnen worden volstaan met ENKEL partijen/trainingen. Dat houdt dus wel in dat er maximaal maar 14 deelnemers tegelijk kunnen deelnemen aan de training. Zijn er echter meerdere spelers aanwezig dan zal men onderling moeten uitmaken wie er in de zaal gaat spelen. Eerder op de training komen heeft ook geen zin, omdat de senioren pas om 20.00 uur naar binnen mogen.Het is dus NIET meer toegestaan om als seniorlid eerder te komen en gedurende de jeugdtraining alvast te gaan trainen/vrij te spelen.

Het bestuur is zich er terdege van bewust dat hierdoor een beperking is ontstaan in het aantal deelnemers aan de training op dinsdagavond. Als alternatief is daarom de zaal ook op maandagavond opengesteld voor een ieder om een balletje te slaan. De zaal zal rond 19.30 uur door Rohan en Miranda worden geopend en onder hun toeziend oog kan een ieder dan, met inachtneming van de Corona voorzorgsmaatregelen, een balletje slaan. Let wel dat het hier een vrije trainingsavond is, waarbij er niet getraind gaat worden onder begeleiding van Peter Delis. Peter zal, zoals alle voorgaande jaren, alleen op de dinsdag training blijven geven aan zowel de jeugd als de senioren.

Om de kans op besmetting van het Coronavirus zo gering mogelijk te maken heeft het bestuur de navolgende regels opgesteld:

- Jeugdtraining op de dinsdagavond van 18.30 - 19:45 uur

- Jeugd heeft dan de gelegenheid om de zaal/gebouw te verlaten tot 20:00 muur, zonder dat zij senioren tegen zullen komen

- Senioren mogen pas vanaf 20:00 uur het gebouw betreden. Dus ook niet voor die tijd plaatsnemen in de zaal/hal of kantine

- Senioren dienen bij binnenkomst in de zaal de handen te ontsmetten en contactformulier in te vullen

- Er worden GEEN dubbelpartijen gespeeld

- Er wordt na de training NIET gedoucht 

- Advies is om geen gebruik te maken van de kleedkamer. Indien wel, dan max. 3 personen in de kleedkamer (bij de dames max 2 pers) (denk om 1,5 m afstand)

- Tijdens de training de zaal goed ventileren

- Niet nazitten in de kantine na de training. Tenzij een klein select gezelschap en de 1,5 m kan worden gewaarborgd.

- Op dinsdag 1 september 2020 start de training voor de jeugd (18.30 - 19.45 uur) en senioren (20.00 - 21.30 uur)

- Op maandag 6 september 2020 ( 19.30 - 21.00 uur) vangt de eerste vrije training aan, voor diegenen die niet op dinsdag willen/kunnen komen.

- Voor competitiespelers zal nog een  de richtlijnen voor de competitie avonden.

Tot slot vraagt het bestuur aan alle senioren de nodige voorzorgsmaatregelen (afstand houden) in acht te willen nemen en begrip te tonen voor deze ontstane situatie, welke hopelijk voor korte duur zal zijn. Verder vraagt het bestuur een ieder die toch gezondheidsklachten ondervindt niet op de training te willen verschijnen.

Ondanks alle opgelegde beperkingen hopen wij als bestuur dat een ieder weer met veel plezier en in goede gezondheid de training kan gaan volgen.

Bestuur ttv. Duintreffers